Vilka utmaningar, vilken resa, vilket slit, kul var det och resultatet är det bästa!

22 Nov

Jag tog studenten från Seglingsgymnasiet i juni 2008, hade då redan framtiden klar trodde jag… Direkt efter studenten packade jag  väskan och drog till Kiel för att jobba professionellt med ett par Americas Cup yachter, stunder jag alltid kommer att minnas både med glädje och fasa!

Det fanns stunder där vi seglade grymt fort, med grymt balla båtar utan att slita, men för att komma dit var det hårt slit – varje dag! Det slet på oss, börjar man jobba innan matbutikerna öppnar och slutar först när de stängt så blir det ingen mat. Snabbt tappade jag över fem kilo och kroppen funkade inte som den skulle. Slitaget var också stort på båtarna, så efter att råkat ut för ett par upplevelser som jag inte hamnat i under vettiga förhållanden och dessutom riskerat livet flera gånger pga dåligt material var vi flera som faktiskt flydde därifrån!

Så hem till Sverige och då ringer Jimmy, min tränare från Seglingsgymnasiet och frågar om jag vill bli hans kollega för något som kallades “Klubbutvecklingsprojektet”, ansvarig för detta var Anders Larzon på Svenska Seglarförbundet. Anders kände jag sedan tidigare då det var han som rekryterade mig till Seglingsgymnasiet, detta är två herrar som jag har mycket att tacka för!

Hursom, det här var en chans att få fortsätta med segling så jag hoppade på tåget, morsans bil lånades, laserjollen lastades upp på taket och ner till Skåne igen, härligt! På vägen ner ringdes skatteverket och plötsligt var man egenföretagare och konsult också.

Det som väntade var väl kanske inte det jag anat, snabba brefing från ovan nämnda herrar och sedan var det bara att sälja in sig ute i klubbarna, många mil blev det och långa dagar. Enda skillnaden mot Kiel var väl i princip att jag kunde få i mig mat och att maila blev en del av mitt jobb. Många mail har det blivit, ibland för att sälja in något, ibland för att sparka in dörrar där man inte varit välkommen av vissa men där vissa skrikit efter min hjälp.

Nu, drygt tre år senare kan vi se resultatet, nu behöver inga dörrar sparkas in – det var svårt att trappa ner pga efterfrågan på det jag gjorde. Det är bara att konstatera, plugga heltid och i princip arbeta mer än heltid under vissa perioder är en utmaning (men det gillar vi ju)!

Och hur det är att arbeta under en stor förebild och ihop med ens gamle tränare/lärar/extra farsa och sedan även en av de absolut närmsta vännerna. Ja, vad säger man, det är är speciellt och unikt. Vi vet vart vi har varandra och vart vi står, hade vi inte haft det samarbete vi haft hade vi inte kommit dit vi är idag, men vägen dit ska vi inte prata om! 🙂

Nu har jag och Jimmy skrivit vår sista verksamhetsberättelse till Skånes Seglarförbund, den organsiation som varit vår största kund under dessa år. Så här ser den ut:

“Sailchoacherna

Ytterligare en säsong är över, och vi kan med glädje konstatera att det har varit en säsong som visat att klubbverksamheten växer allt mer.

Det är med stor glädje som vi har kunnat se saker falla på plats och allt fler väljer segling som idrott.

Mycket har hänt under året, tyvärr vill vi inte bara blicka tillbaks på detta verksamhetsår, utan även sum- mera från 2006 och framåt. Anledningen till detta är att både Jimmy (2006) och Edward (2008) har sagt upp sina avtal med Skånes Seglarförbund (SkSF). Vi kom till en punkt där heltidsstudier, privatliv och familjelivet gjorde det omöjligt för oss att fortsätta.

På daglig basis har vi varit kontaktyta och budbärare mellan klubbarna, SkSF och SSF. Förhoppningsvis har detta lett till att bättre beslut har kunnat fattas, och att vi idag har en annan grund att utgå ifrån.

Det är inte lätt att lämna något som vi kämpat hårt för, när allt efter många timmars slit äntligen börjar falla på plats och resultaten börjar komma. Det har också varit otroligt givande att få jobba med alla ledare och under dessa år, en eloge till huvudinstruktörerna i våra klubbar. De har blivit en avgörande nyckel i klubbutvecklingen, många gånger är det just dessa unga människor som varit vår kontaktyta på daglig basis.

Till mångt och mycket var det för dessa ledare och för att förbättra dessa ledares arbetssituation och pedagogiska plattform som vi har engagerat oss i pengajakten och inköp av nya RIB-båtar.

Att vi till slut, efter fyra års slit äntligen kunde få se fyra nya motorbåtar i klubbarna är fantastiskt! När bidragen delades ut under Skåneträffen 2010 var det härligt att få se leendena hos ledarna.

Skåneträffen 2010 är för övrigt ett koncept vi är mycket stolta över, förhoppningsvis kan konceptet få ny kraft till nästa år.

Skåneträffen blev verkligen en samlingspunkt för ungdomsvänliga klubbar, det var ni som vi jobbat med som var där och påverkade framtiden! Att vi lyckades få fram bidragen beror helt och hållet på det unika samarbetet vi byggt upp med Skåneidrotten.

Under alla de utbildningar vi genomfört har vi fått möjligheten att få lära känna ca 100 seglare och fram- tida ledare, årligen. Utbildningarna har vi genomfört enligt SSF:s kursplaner, som vi har kunnat vara med och påverka utifrån den förbättring vi årligen har sett. Därför var det med stor stolthet som vi i våras släppte ut en ny kull av instruktörer, gröna- och blå tränare.

Samarbetet med Skåneidrotten har gett oss möjligheten att erbjuda gemensam coachningsinsats på JSM 2010 och Team Skåne 2011. Vi har så otroligt ofta hört om behov av stöd för skånska seglare på större tävlingar, samtidigt som vi sailcoacher har sett att dessa tävlingar har varit ett fantastiskt tillfälle för att höja seglingskunskaperna hos framtida ledare. Vi hoppas att satsningen kommer att leva vidare och fler deltar. Tillsammans har vi roligare men framförallt är vi starkare.

Samarbetet mellan klubbar och inom kretsarna har också blivit bättre, detta har resulterat i fler deltagare på både gröna och sedan även blå tävlingar. Vi har också sett att klubbar hjälps åt med att arrangera tävlingar och träningsaktiviteter.

Det finns också så mycket annat som blivit bättre, för första gången kan vi se att seglare som började segla efter att klubbutvecklingen inleddes kommit ut på regionskval, rikskval, GP-seglingar och SM.

Det är fler än på många år som på kort tid har nått u pp till en högre nivå och med gedigna kunskaper. Vi är också övertygade om att dessa seglare kommer att fortsätta segla.

Tittar vi på statistik, men framförallt på våra hamnplaner så kan vi se att det är allt fler ungdomar som väljer segling som sin idrott. Vi möts inte längre av lika stor oro över att det är få som fortsätter att segla efter seglarskolan, istället kän- ner vi igen fler och fler ansikten. Fler deltar på olika träningar, tävlingar och andra aktiviteter. En del av denna framgång tror vi kommer ur de erfarenheter vi vunnit tack vare de olika skolprojekt som vi varit med och stöttat, dessa projekt har varit en helt fantastisk möjlighet för att rekrytera nya utövare men också ge liv åt klubbar. Våra skolprojekt har blivit till föredöme inte bara i Skåne utan i hela landet.

För tre år sedan var vårt mål: (baserat på den verklighet vi såg då) 1. Lära instruktörerna att segla 2. Lära instruktörerna att lära ut segling 3. Lära instruktörerna att köra motorbåt

Detta kan låta oroväckande, men situationen var faktiskt långt ifrån bra vid många besök. Idag, när vi lämnar och förhoppningsvis inom kort kan överlämna stafettpinnen till någon/några andra så hoppas vi klubbarna fortsätter med att:

1. Bibehålla nivån på seglarskolorna som vi nu uppnått.

2. Skickar ledare på utbildningar

3. Erbjuder någon form av kvällsträning, minst en gång i veckan. Bygg sedan på med fler grupper när det finns behov för det. Viktigt att ni kan garantera att det alltid blir någon aktivitet, när ni planerat för det.

4. Arrangera någon form av vinteraktivitet, så att barnen/ungdomarna får chans att träffas hela året om. Då blir de vänner med varandra på ett helt annat sätt, och det har visat sig att de fortsätter i allt högre grad. Vad det är för aktivitet spelar ingen roll! Det kan vara, fysträning, filmkväll osv.

5. Engagera föräldrarna! Ett lysande exempel är WBS, varje morgon kokar instruktörerna kaffe till föräldrarna, medans barnen inleder dagen i seglarsko- lan umgås föräldrarna med varandra, och det faller sig naturligt att börja planera ex. transporten till nästa gröna tävling.

6. Erbjud era medlemmar och föräldrar att gå kurser, regelkursen är jätteviktig men säkra hela klubbens utbildningsbehov av seglingsledare, domare, besikt- ningsman, osv.

7. Redovisa LOK & SISU, det är vårt enda sätt att visa hur mycket verksamhet vi faktiskt har. Redovisningen är nödvändig på många olika sätt, och i slutänden kommer det att ge er klubb bidrag mycket större än vad ni knske tror.

I många lägen har Skåne varit ledande i klubbutveck- lingen och frågor kopplade till denna, låt det fortsätta vara så!

Vi är övertygade om att få se en fortsatt utveckling i Skåne, vi kommer att följa den noga, och vi kommer garanterat att vara involverade i den men inte på det sätt som vi varit tills nu!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: